Kasteel Hernen

14, 15 en 16 februari 2020

Voor de tweede keer in successie trok de Compagnie Grolle op uitnodiging van MARS Compagnie te Voet richting het Land van Maas en Waal. Hier werd opnieuw het indrukwekkende kasteel Hernen in bezit genomen.
Dit kasteel is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de tv-serie Floris. In de eerste aflevering komt het prominent in beeld. Onze vaandrig viel bijna van de trap om dit maar aan een ieder duidelijk te maken. Ook declameerde hij (te pas maar meestal te onpas) hele scenes uit de betreffende aflevering. Uiteindelijk moest hem de mond worden gesnoerd.
Na dit incident zocht een ieder zich een geschikte slaapplek in het kasteel. Daarna was het hoog tijd om aloude vriendschapsbanden met leden van onze zustervereniging aan te halen en te vernieuwen.
Dat ging door tot in de vroege uurtjes, onder het genot van menig pint gerstenat en natuurlijk liet menigeen zich het onvermijdelijke ‘toeback suygen’ niet ontzeggen.
De volgende dag werden we gewekt door tromgeroffel. Tijd voor appèl. De korte nacht had bij sommigen zichtbare sporen nagelaten. Maar de kleine oogjes konden ook aan nachtelijk wachtlopen te wijten zijn natuurlijk. Tijd voor een stevig havermoutpapontbijt en daarna terug naar de slaapplek om die gereed te maken voor inspectie. Ook werd de uitrusting gecontroleerd want het was tijd voor een intensieve drill op een veld achter het kasteel. Indrukwekkende manoeuvres van de piekeniers en musketiers wisselden elkaar af. Eerst apart maar later als één eenheid. Ook de artillerie liet weer ‘duftig’ van zich horen. Op zondag was er voor de vaandrigs een extra uitdaging. De krachttrainingen die zij dagelijks moeten ondergaan wierpen hun vruchten af: de compagnievlaggen wapperden strak in de storm. Aan het eind van de oefeningen waren de officieren uiterst content. Ze konden maar tot één conclusie komen: deze Staatse eenheid is klaar voor het komende krijgsseizoen!
Weer terug op de binnenplaats had het vrouwvolk gezorgd voor een heerlijke maaltijd en daarna daalde er een serene rust over het kasteel. In de avonduren werden we in de ridderzaal verrast met een geweldig optreden van Jannes de Goochelaar. Op onnavolgbare wijze werden onzichtbare kaarten zichtbaar, touwtjes en ringen met elkaar verbonden en werden er bij een musketier op de meest onwaarschijnlijke plekken goudstukken gevonden. De artiest liet zich veelal assisteren door 17de eeuwers uit het publiek. Die stonden er met de neus bovenop maar konden er (soms ook letterlijk) geen touw aan vastknopen.
Op zondag hadden zich een aantal dames verzameld die in de vensterbank en in een waterig zonnetje aan het handwerken waren. De schrijver deed zijn werk in de ridderzaal. Een musketier probeerde zijn geluk bij een van de dames. Niet zonder succes. Iets verder op werd, onder toeziend oog van de schrijver, een spelletje TricTrac gespeeld.
Niet lang daarna was het al weer tijd om op te breken. Terug naar huis en terug naar de 21ste eeuw. Een memorabel weekend is alweer een herinnering.

Compagnie Grolle wil haar broeders en zusters van MARS Compagnie te Voet hartelijk bedanken voor de uitnodiging en wederom een onvergetelijk weekend!